บรรยากาศการประกวด DOMON MAN 2010 ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วเชียงใหม่    
       
  บรรยากาศการประกวด DOMON MAN 2010 ภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบีส พัทยา    
 
บรรยากาศการประกวด DOMON MAN 2010 ภาคกลาง ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 
บรรยากาศการประกวด DOMON MAN 2010 ภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต
 
บรรยากาศการประกวด DOMON MAN 2010 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น

บรรยากาศการประกวด DOMON MAN 2010 รอบ ชิงชนะเลิศ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพกงงงงงงงรุงเทพฯ